ajegi

ajègi interj. žr. ajeg 2: Ajègi gražumėlis! Ds. Ajègi, kaip tu gražiai, Antaniuk, apsitaisęs: ir batukai nauji, ir kelnytės! Km. Ajègi, aje kokįs gražus! OG458. Ajegi, koks anas jaunas gražus buvo! Ktk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atverkti — atver̃kti, ia (àtverkia), àtverkė BŽ46, NdŽ; N, M 1. žr. apverkti 1: Vieno dar neàtverkėm, o jau kitą laidojam Al. 2. intr. iki valios, pakankamai verkti, prisiverkti: Ak tu mano, kiek aš àtverkiau! Ps. Reik kožną dienelę atver̃kt Arm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvyti — 2 suvyti, sùveja, suvìjo tr. 1. Sut, N, Š, Rtr, DŽ susukti į kamuolį, į ritinį: Suvyk sūlus į kamulį J. Visus suvijaũ [siūlus], nė sprindinyko nenumečiau Aln. Kamuolin sùveji ben du matku, tris matkus Kp. Sùveja siūlus an krijelio Prn. An… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trūkti — trūkti, sta ( a, truñka Msn); o intr. K, DŽ; R, MŽ 1. OsG13, Sut, SchL134, KBII149, K, Rtr, KŽ atsiskirti, atsidalyti, pertrūkti į dvi ar daugiau dalių: Bet atsitiko nelaimė – trūko Rožytės karolių vėrinėlis, ir visi karoliai pabiro J.Paukš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šatras — 2 šãtras sm. ppr. pl. (4) OZ54, FrnW, DŽ, NdŽ, KŽ, Lnkv, Pn; Kos54, LL236, Blv, Rtr žr. šratas 1: Stambieji šatrai Š. Šatraĩ išbyrėjo, visus surinkau, o vieno šãtro ir neberadau Krs. Kitąkart sugrįždavo iš miško nė vieno šãtro neiššovęs Skrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.